SƏNAYE OBYEKTLƏRİ

“Dədə Qorqud” üzən platforması

Sahəsi – 400м2.

Kondisioner, istilik və ventilyasiya sistemləri

Neftçala Nərə Balıqartırma zavodu

Sahəsi 2 700м2.

Kondisioner, istilik və ventilyasiya sistemləri

“Azplodeksport” Qofrokarton Kombinatı

Buxar qazanı, gücü 3 200 kq/saat

Buxar istehsalı